SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel

Door onafhankelijk onderzoek, advies en interactief onderwijs verkent en

ondersteunt SUSi de transitie naar een duurzame & gezonde samenleving.

 

Vragen die SUSi inspireren gaan over duurzame ontwikkeling, duurzame zorg, een gezonde samenleving, fundamentele maatschappelijke veranderingen (transities), transitiemanagement en het vertalen van wetenschap naar de praktijk:

Hoe kunnen we bijdragen aan een duurzame samenleving, die kan voldoen aan behoeften van huidige én toekomstige generaties? Hoe creëren we fundamentele veranderingen in de zorg? Wat betekent een transitie naar ‘duurzame zorg’, oftewel goede zorg en gezondheid voor álle generaties? Hoe kunnen we dit soort transities beter begrijpen en beïnvloeden? Hoe herkennen en ondersteunen we koplopers en pioniers? Hoe ondersteunen we hun ‘transitie-experimenten’? En hoe kunnen succesvolle experimenten opschalen van 'niches' naar mainstream?

Na een promotie-onderzoek in de ‘transitiekunde’ verkent Suzanne van den Bosch deze vragen sinds 2012 als onafhankelijk onderzoeker, adviseur & facilitator bij SUSi. Door onderwijs en workshops te geven deelt ze inspiratie en kennis met andere 'transitieprofessionals', studenten en docenten. Zo wil SUSi bijdragen aan een gezonde samenleving die op een duurzame manier in ontwikkeling blijft.

 

 

Pioneers into Practice workshops - Mei & Juni 2014

De zomer van 2014 begon voor SUSi al vroeg in Bologna (Italie), waar ik een tweedaagse Introductie Workshop en een Crucible gaf voor het Pioneers into Practice programma. In deze workshops kreeg een nieuwe groep van 24 Italiaanse pioniers in duurzaamheid en klimaatverandering training in transitiedenken en systeeminnovaties. Tussen de trainingen door werken ze dit jaar in subgroepen aan concrete regionale transitievraagstukken, bijvoorbeeld hoe afval als waardevolle grondstof gebruikt kan worden in nieuwe producten en hoe cultureel erfgoed in Italiaanse steden energieneutraal kan worden. De pioneers kunnen in hun werk gebruik maken van transitiekennis en -tools zoals het Multi-Level Perspectief, Stakeholder Interviews & Actor Analyse, Strategisch Niche Management, Visioning & Backcasting en "Transitioneren".

Samen met mijn Italiaanse co-mentoren hebben we veel gebruik gemaakt van creatieve werkvormen zoals een World Cafe, energizers, collages maken, theater en storytelling. Dit bracht de deelnemers soms uit hun "comfort zone", maar werd uiteindelijk hoog gewaardeerd!

Voor een introductiefilmpje van het Pioneers into Practice programme (onderdeel van Climate-KIC) zie:

https://www.youtube.com/watch?v=UNH_BEGXdtY&feature=youtu.be

 

 

 

 

Start van Pioneers into Practice programma 2014

Maandag 24 maart gaat het Pioneers into Practice* programma 2014 van start met een Train-the-trainers event. Tijdens deze bijeenkomst komen coaches van 6 regio's in Europa bij elkaar voor een 'transitie training'. Zij staan allemaal voor de uitdaging om in 2014 weer een nieuwe groep pioniers te begeleiden die werken aan de transitie naar een 'low-carbon economy'. Ook dit jaar zal ik in de Italiaanse regio Emilia Romagna een aantal workshops geven. Dit jaar staat echter in het teken van overdragen en borgen van de transitiekennis & tools bij de regionale coaches. Het Train-the-trainers event is hierin een belangrijke eerste stap!

*Pioneers into Practice is onderdeel van het Europese Climate KIC programma. Zie: http://www.climate-kic.org/for-students/professional-education/

 

Het einde van STG/HMF – begin van nieuw tijdperk?

Afgelopen maandag werd tijdens de slotbijeenkomst van STG/HMF duidelijk dat deze stichting de afgelopen 30 jaar tal van relevante verkenningen en mooie gesprekken over de toekomst van de zorg heeft geleid. De thema’s waar STG/HMF 30 jaar geleden al over nadacht, zoals zelfredzaamheid, de-institutionaliseren en een sterkere 1e lijnszorg, blijken nu nog steeds actueel.

Het afgelopen jaar heb ik bij STG/HMF met het Toekomstontwerpers netwerk een drietal inspiratiesessies begeleid over nieuwe thema’s zoals concentratie van zorg, zorg op maat en populatiebekostiging. Tijdens de afsluitende lezing van Martijn Aslander (zie: http://martijnaslander.nl/) werd voelbaar duidelijk dat door de huidige netwerk- en informatiesamenleving allerlei nieuwe ontwikkelingen op de zorg afkomen. Voorbeelden zijn the Quantified Self, zelf-diagnose (zie bijv. www.scanadu.com) en pionierend onderzoek naar bijvoorbeeld kanker (zie bijv. http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Andraka).

Zelforganisatie biedt niet alleen inspiratie voor de toekomst van de zorg, maar ook voor de toekomst van het Toekomstontwerpers netwerk! Daarom heb ik een persoonlijke oproep gedaan om “zelforganiserend” de toekomst in te gaan. Hopelijk blijven mensen vanuit verschillende organisaties in de zorg elkaar vinden op belangrijke thema’s van de toekomst.

We verliezen een mooie stichting zoals STG; in het nieuwe tijdperk dat is aangebroken ‘hebben’ we steeds minder, en daardoor zullen we hopelijk nog meer met elkaar gaan ‘delen’ (perspectieven, ideeën, contacten, etc.).

Tijdelijke versterking van STG/HMF: zorgnetwerk voor toekomstverkenning, strategieontwikkeling en zorginnovatie

Het afgelopen jaar heeft SUSi kennisgemaakt met Stichting Toekomstverkenningen Gezondheidszorg / Health Management Forum (STG/HMF), o.a. in een kleine rol op het netwerkdiner van 16 april (zie bovenstaande foto!) en in verkennende gesprekken over koplopers in de zorg.  

Vanaf 1 maart 2013 zal Suzanne van den Bosch (naast haar werk voor SUSi) het team van STG/HMF tijdelijk versterken. STG/HMF ondersteunt de deelnemers van hun zorgnetwerk bij visie- en strategieontwikkeling en bij het gezamenlijk verkennen van nieuwe trends in de gezondheidszorg.

Er staan al een groot aantal inspirerende, toekomstgerichte zorgbijeenkomsten in de STG/HMF agenda. Op 21 februari vindt de Toekomstontwerpers startsessie met het netwerk van change makers in de zorg plaats, waarbij Suzanne een korte inleiding houdt over "Koersen voor duurzame zorg in een kantelperiode". En op 18 maart krijgen de gesprekken over koplopers in de zorg een vervolg in het klankborddiner "Anders organiseren in een kantelperiode, hoe doe je dat?". Tijdens dit diner gaan zorgbestuurders (en hopelijk ook enkele genodigden uit het transitienetwerk!) in gesprek met nieuwe spelers in de zorg: koplopers die al in de toekomst werken.

 

Transitietraining aan pioniers in Bologna (Italië)

Voor het Europese Climate KIC programme (www.climate-kic.org) verzorgt SUSi trainingen aan een groep van 20 pioniers, die werken aan klimaatverandering en de transitie naar een 'low-carbon’ samenleving. De introductietraining vond plaats in April 2012 met een multi-disciplinaire groep Italiaanse pioniers, die o.a. gezamenlijke duurzaamheidsvisies ontwikkelden (No Car 2050, Renewable Energy & Sustainable Food and Water in 2050). De tweede training was in Juni en stond in het kader van het uitwisselen van ervaringen in het KIC programma en het leren toepassen van diverse transitiemethoden (o.a. het Multi-Level Perspectief, Strategisch Niche Management & Technologisch Innovatie Systeem aanpak).

In Oktober 2012 vinden er nog twee trainingen plaats met een groep pioniers uit 5 regio’s in Europa, die allen een project uitvoeren in Bologna (Italië). Deze trainingen zullen gaan over het toepassen van Transitie Management om de transities naar duurzame regio’s verder te ondersteunen en stimuleren.

 

 

 

 

Publicaties

Twitter